شهید علی رضا یزدان پناه  

نام ونام خانوادگی:شهید علی رضا یزدان پناه 
نام پدر:خلیل
محل تولد:باغملک
محل شهادت:فاو
تاریخ تولد:1336
تاریخ شهدت:22.11.1364
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم

روحش شاد ویادش گرامی باد