با سلام.اگر بدنبال شجره نامه بزرگان ایل بهمیی هستید.اگر بدنبال عکس انها هستید به جامع ترین کانال ایل بهمیی بیاید.

ادرس کانال

https://telegram.me/bahmaeemihan