یکی از مهم ترین ایلات استان کهکیلویه وبویراحمد و خوزستان،ایل بزرگ وقدرتمند (بهمئی) باقدمت بیش ازهفت قرن است. ایل بهمئی که از شاخه لیراوی کهگلویه وبویر احمد است نسب خودرااز فردی بنام بایزمان دارد که از بختیاری به آن دیار امده است.

این ایل با ظهور خلیل خان بهمئی فرزند ملا علی شیر در دوران زندیه پایه گذاری یک ایلخانی بزرگ راصورت داد که سند مبارزات با رژیم های گذشته را امضاء کردن.د.

قیام حسین خان بهمیئ در دوران احمد شاه قاجار در قلعه ماغر وقلعه نادر از جمله درگیری های این ایل با حکومت قاجاریه بوده است ودیگر درگیری، درگیری خدا کرم خان با حکومت پهلوی بوده است.

مهمترین مکانهای این ایل شهرستان بهمئی گرمسیر با مرکزیت لیکک ، شهرستان دیشموک وبخش های ممبی ، ابولفارس وصیدون وعلاء می باشند..

مهمترین کوههای این ایل غارون، دل افروز، ماغر، کوه منگشت ومناطق تاریخی تنگ سرک به شمار میرود.,,, ایل بهمئی به تیره بزرگ احمدی و محمدی تقسیم می گردد.

احمدی ها در مناطق گرمسیری ایل و محمدی ها در مناطق سردسیری می زیند. طوایف بیژنی، یوسفی، باولی، شوسینی، ویسی ، کلاه کج از جمله طوایف مهم تیره احمدی اند که در شهرستان بهمئی در لیکک واطراف آن زندگی میکنند تیره محمدی هم متشکل از طوایف علاء الدینی، خلیلی، محمد موسایی، نریمیسایی، نوروزی، عالی محمد، کمائی و خوانین تشکیل شده که در منطقه دیشموک ، صیدون، باغملک، علاء و رامهرمز واقع شده اند.